17.02.2023 KB wijz. KB 10.11.2005 betr. retributies bepaald bij art. 5 van de wet 09.12.2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ondertekenaar
CLARINVAL David - Vice-Eerste Min. en Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
363249
essentie

Dit besluit wijzigt het tarief van de retributie te betalen aan FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) door de operatoren die onderworpen zijn aan haar controle (zoals, onder andere, de rusthuizen, de ziekenhuizen, kribbes, s ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren