09.02.2023 BBHR tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de verordening van 26.01.2023 tot opheffing van de agglomeratieverordening van 19.12.2008 betr. de verwijdering van afval door middel van ophalingen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
363256
essentie

Dit besluit bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de verordening van 26.01.2023 tot opheffing van de agglomeratieverordening van 19.12.2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen, op 01.03.2023.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren