21.12.1989 BVCGG wijz. KB 13.01.1978 betr. de erkenning van de centra voor prematrimoniale, matrimoniale en gezinsconsultaties en de toekenning van subsidies aan die centra, wat de in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde instellingen betreft die, wegens hun organisatie, niet moeten beschouwd worden als uitsluitend behorende tot één gemeenschap

ondertekenaar
DESIR Georges (Brussels Gewest) - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,
et al.
inforumnummer
36441
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren