Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

21.12.1989 BVCGG wijz. KB 13.01.1978 betr. de erkenning van de centra voor prematrimoniale, matrimoniale en gezinsconsultaties en de toekenning van subsidies aan die centra, wat de in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde instellingen betreft die, wegens hun organisatie, niet moeten beschouwd worden als uitsluitend behorende tot één gemeenschap

Art. 7, par. 1, 3° van het KB 13.01.1978 wordt als volgt aangevuld: Aan de zin - 'Deze tussenkomst is vastgesteld op 507000 BEF per voltijds tewerkgestelde persoon'. - wordt volgende tekst toegevoegd: Vermeerderd met een bijkomend krediet dat ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren