02.03.2023 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 01.03.2007 betr. de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen, de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en energiebeheersing

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
365532
essentie

Als gevolg van de technologische evolutie past deze ordonnantie het wettelijk kader aan voor de stralingsnormen voor zendinstallaties die elektromagnetische golven uitzenden, met het oog op de noodzaak te beschikken over kwaliteitsvolle mobil ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren