Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

02.03.2023 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 01.03.2007 betr. de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen, de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en energiebeheersing

Als gevolg van de technologische evolutie past deze ordonnantie het wettelijk kader aan voor de stralingsnormen voor zendinstallaties die elektromagnetische golven uitzenden, met het oog op de noodzaak te beschikken over kwaliteitsvolle ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren