26.04.1990 BVE houdende de toekenning van een toelage voor nachtprestaties aan het verplegend, verzorgend en het paramedisch personeel bij de Openbare Psychiatrische Centra van de Vlaamse Gemeenschap

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt,
WECKX Hugo - Gemeenschapsmin. van Volksgezondheid en Brusselse Aangelegenheden,
inforumnummer
3693
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren