31.07.1990 Dec. wijz. dec. 30.11.1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut die van het Vlaamse Gewest afhangen

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt,
inforumnummer
3707
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren