*30.12.1982 KB wijz. Besluit van de Regent van 30.04.1947 houdende vaststelling van het tijdelijk personeel, het Besluit van de Regent van 10.04.1948 (...) KB 10.01.1975 (...) inschrijvingsgeld voor het sollicitantenregister (...)

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
37649
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren