Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

04.09.1990 KB wijz. KB 18.06.1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestatiesen de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen

De inwerkingtreding van het KB van 18.06.1990 blijft 01.09.1990, met uitzondering van art. 4 waarvan de inwerkingtreding later zal vastgesteld worden. Art. 4 zegt dat de prestaties mogen door een ziekenhuisassistent(e) enkel onder het directe toezicht ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren