*13.07.1992 MB (...) MB 30.06.1981 (...) bevoegdheidsdelegatie (...) Minister (...) de toegang tot het grondgebied, het verblijf, (...) van vreemdelingen en (...) aanwijzing (...) de gemeentelijke overheden en de politieoverheden die gemachtigd zijn

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
39282
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren