*09.06.1992 MB houdende vaststelling van de percentages voor de vermeerdering van onderdeel B2 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, (...) art. 15, 1° en 2° - openbare ziekenhuizen - MB 20.11.1991 (...) dienstjaar 1992

ondertekenaar
MOUREAUX Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
40209
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren