30.07.1979 Wet betr. de preventie van brand en ontploffing en betr. de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

ondertekenaar
CLAES Willy - Min. van Economische Zaken,
GRAMME Georges - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
4051
essentie
De veiligheidsmaatregelen en de bepalingen om deze te laten toepassen, voor de brand- en ontploffingpreventie in de inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, worden bepaald.

De bevoegdheden van de burgemeester en van de gemeentera ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren