Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

09.07.1923 KB houdende vaststelling van de geldelijke toestand, ten burgerlijke titel, der Staatsagenten als miliciens tot de krijgsdienst opgeroepen, of in dezelfde hoedanigheid of in die van reserve-officier onder de wapens teruggeroepen

Een rijksambtenaar die zijn legerdienst verricht trekt zijn wedde niet meer (wel voor de maand waarin zij hun functies neerleggen, en bij het weer opnemen van hun betrekking, a rato van de resterende dagen van de maand).
Dit geldt ook voor ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren