17.06.1983 KB wijz. KB 15.04.1965 houdende toekenning van een weddebijslag aan sommige leden van het door de Staat bezoldigd personeel wier indiensttreding door de oorlog 1940-1945 merkelijk is vertraagd

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Begroting,
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
WALTNIEL Louis - Staatssecretaris voor Openbaar Ambt,
inforumnummer
42395
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren