Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

11.03.1987 KB nr. 511 tot wijziging van het KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van de door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

Art. 8 van het KB nr. 474 wordt vervangen door de volgende bepaling: 'Het plaatselijk bestuur betaalt aan de gesubsidieerde contractueel die vakantie neemt: 1° de normale bezoldiging voor de vakantiedagen; 2° een toeslag die ten minste gelijk is aan ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren