11.03.1987 KB nr. 511 tot wijziging van het KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van de door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
HANSENNE Michel - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
43325
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren