31.07.1990 BVE wijz. BVE 19.01.1983 tot vaststelling van de regelen inzake omslag van het deel van het Gemeentefonds dat aan het Vlaamse Gewest toevalt

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt,
inforumnummer
4403
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren