Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

15.06.1970 KB wijz. KB 12.02.1963 betr. de toekenning van een vergoeding nopens buitengewone prestaties aan het provinciaal en gemeentepersoneel

Het personeelslid dat bij uitzondering buiten zijn dienstverplichtingen wordt teruggeroepen om deel te nemen aan een onvoorzien en dringend werk, mag een toelage ontvangen gelijk aan 4 x het uurloon berekend op voet van de jaarlijkse gezamenlijk ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren