21.12.1989 BVCGG tot vaststelling van het aantal gepresteerde uren in overweging te nemen voor de berekening van de toelagen bij par. 1 art. 6 KB 01.08.1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

ondertekenaar
DESIR Georges - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest,
et al.
inforumnummer
4577
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren