22.10.1992 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23.06.1992, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 07.06.1991, gesloten in het Paritair Comité voor de gezins- en bejaardenhelpsters, tot vaststelling van het bedrag en van de toekennings- en betalingsmodaliteiten van een bijkomend sociaal voordeel ten laste van het 'Sociaal Fonds voor de gezins- en bejaardenhelpsters' in de diensten gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, de Duitse Gemeenschap en door het Brusselse Gewest

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
45995
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) legt het bedrag en de voorwaarden vast voor de toekenning en uitbetaling van een aanvullend sociaal voordeel ten laste van het Sociaal Fonds voor gezins- en seniorenbijstand in diensten gesubsidieerd door de F ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren