22.10.1992 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14.05.1992, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 07.06.1991 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22.09.1978 tot vaststelling van een eindejaarspremie

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
46012
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) maakt de eindejaarspremie van toepassing op gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Gewest.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren