*14.03.1990 KB wijz. KB 02.02.1990, waarbij de schade veroorzaakt door de stormwinden die op 25 en 26.01.1990 het hele Belgische grondgebied hebben geteisterd, als een algemene ramp wordt beschouwd (...)

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
4605
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren