07.12.1992 KB wijz. KB 27.09.1989 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten financiële hulp van de Staat kunnen krijgen voor de uitrusting van hun politiekorps (II)

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
46228
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren