*31.12.1992 KB tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van natuurlijke personen door de Rijksdienst voor pensioenen en wijz. sommige bep. inzake de werknemerspensioenen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (...)

ondertekenaar
WILLOCKX Freddy - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
47477
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren