28.02.1990 BVE wijz. KB 22.02.1971 ter uitvoering Wet 26.03.1969 betr. het pensioen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel evenals studiemeesters-opvoerders van de vrije inrichtingen voor technisch onderwijs

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
inforumnummer
4786
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren