20.01.1993 KB wijz. KB 13.02.1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van Wet 21.11.1989 betr. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
48930
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren