27.07.1988 BVE houdende nadere regelen tot uitvoering van het KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsdieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
GEENS Gaston - Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapsmin. van Tewerkstelling, Vorming en Openbaar Ambt,
inforumnummer
49074
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren