Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

27.07.1988 BVE houdende nadere regelen tot uitvoering van het KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsdieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

Het plaatselijke bestuur dat gesubsidieerde contractuelen wenst aan te werven, voegt bij zijn aanvraag een ontwerp van overeenkomst in tweevoud volgens het model dat in bijlage bij dit besluit is opgenomen. De toegekende premie wordt aan het ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren