14.11.1983 Wet betr. de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
4955
essentie
Ieder trekker van een toelage verleend door een provincie, een gemeente, de instellingen van provinciaal of gemeentelijk belang die rechtspersoonlijkheid bezitten, federaties of verenigingen van gemeenten, enz. van boven 50000 BEF moet de toelage gebruike ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren