BVE tot overdracht van de financiële tegemoetkomingen verschuldigd in toepassing van het decreet van 12.06.1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest van basisallocatie 01.02.69 naar basisallocatie 41.04.54

ondertekenaar
DETIEGE Leona - Vlaams min. van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden,
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
50153
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren