26.08.1987 KB wijz. KB 01.06.1964 betr. sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betr. de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid

ondertekenaar
BRIL Louis - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
50289
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren