08.02.1993 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28.01.1992, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 07.03.1990 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
52062
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wijzigt de schalen van de mimnimumjaarlonen van sommige werknemers vast die onderworpen zijn het aan het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren