31.01.1990 MB wijz. MB 10.10.1977, tot vaststelling van de normen voor het bepalen van de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage bedoeld in art. 10 van de Wet van 31.12.1963 betr. de civiele bescherming

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
5326
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren