Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

31.07.1990 BVE houdende toepassing voor het schooljaar 1989-1990 van art. 4 van KB nr. 413 van 29.04.1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en de werkingstoelagen aan het gesubsidieerd onderwijs

Voor het schooljaar 1989-1990 wordt het bedrag bedoeld in art. 34 van de wet 29.05.1969 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijs- wetgeving vastgesteld op 65 BEF per regelmatige leerling in het basisonderwijs, het gewoon secundair ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren