31.07.1990 BVE houdende toepassing voor het schooljaar 1989-1990 van art. 4 van KB nr. 413 van 29.04.1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en de werkingstoelagen aan het gesubsidieerd onderwijs

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
inforumnummer
5385
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren