20.07.1967 KB nr. 33 tot vaststelling van het statuut van sommige ambtenaren van openbare diensten die met een internationale opdracht worden belast

ondertekenaar
DE CLERCQ Willy - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
PIERS Jan - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
inforumnummer
53950
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren