14.08.1986 KB nr. 442 betr. de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten

ondertekenaar
EYSKENS Marc - Min. van Financiën,
MAINIL Pierre - Staatssecret. voor Pensioenen,
inforumnummer
54053
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren