14.05.1993 MB houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de Wet 12.06.1991 op het consumentenkrediet de minnelijke schikking bedoeld in art. 84 voor te stellen

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
54213
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren