*19.04.1993 KB wijz. KB 13.07.1970 betr. de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, (...) openbare centra voor maatschappelijk welzijn (...) arbeidsongevallen (...)

ondertekenaar
MOUREAUX Philippe - Min. van Sociale Zaken,
ONKELINX Laurette - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
54641
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren