14.05.1984 KB wijz. KB 13.11.1967 strekkende tot rationele spreiding van het personeel over de verscheidene rijksbesturen

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
WALTNIEL Louis - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
inforumnummer
54726
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren