18.11.1992 BVE wijz. BVE 30.07.1985 betr. de verplichtingen en de opdrachten inzake medisch schooltoezicht en houdende de erkenningsvoorwaarden en subsidiëring van equipes en centra voor medisch schooltoezicht

ondertekenaar
DETIEGE Leona - Vlaams min. van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden,
inforumnummer
54827
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren