19.02.1990 Wet tot aanvulling van art. 20 van de hypotheekwet en wijz. art. 1789 Burg.W. met het oog op de bescherming van de onderaannemers

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
5533
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren