27.05.1993 BBHE houdende bepaling van Ordonnantie 03.12.1992 betr. de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
THYS Jean-Louis - Min. belast met Openbare werken, Verkeer en de Vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
55640
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren