28.03.1990 MB wijz. MB 31.03.1987 tot uitvoering van KB 30.08.1985 waarbij het recht op werkloosheidsuitkeringen en op de daarmee gelijkgestelde uitkeringen afhankelijk wordt gemaakt van de voorafgaande afgifte van de kaart voor sociale zekerheid

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
5570
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren