13.05.1993 BBHE waarbij de coöperatieve vennootschap 'Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Gewest' gemachtigd wordt, onder gewestwaarborg, een lening aan te gaan van 660 miljoen BEF en houdende vaststelling van het gedeelte van hun leningen dat het Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Gewest bij voorrang dient te besteden aan de krotbestrijding en aan de verbetering en de aanpassing van functioneel onaangepaste woningen

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
56071
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren