10.06.1993 BBHE wijz. KB 13.12.1983, betr. de aanwending, voor het Brusselse Gewest, van de kapitalen voortkomend van het fonds B2, door het Woningfonds van de Bond van Kroostrijke Gezinnen van België, gewijzigd bij BBHE 01.01.1990 betr. de aanwending, voor het Brusselse Gewest, van de kapitalen voortkomend van de fondsen B2 en B3, door het Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Gewest

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
56102
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren