18.09.1990 KB wijz. KB 25.04.1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24.03.1987

ondertekenaar
DE KEERSMAEKER Paul - Staatssecret. voor Europese Zaken en Landbouw,
EYSKENS Marc - Min. van Buitenlandse Zaken,
inforumnummer
5667
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren