Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

05.03.1990 KB wijz. KB 17.11.1969 houdende algemeen reglement betr. het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen

Noot (GPL): Dit besluit regelt de uitbetaling van ambtswege en de aanvraagprocedure van de vervallen en niet-uitbetaalde termijnen van de tegemoetkoming aan de echtgenoot of een andere natuurlijke persoon (limitatief opgesomd) met wie de gerechtigde ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren