12.05.1993 BVE wijz. BVE 21.04.1982 betr. de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen, zoals gedefinieerd in art. 3 van het Dec. 02.07.1981 betr. het beheer van afvalstoffen

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
inforumnummer
57071
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren