Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

16.07.1993 Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging van de wet 19.10.1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (art. 233 - 234)

Art. 233. In dezelfde wet wordt een art. 1quinquies ingevoegd, luidend als volgt:

'Art. 1quinquies. - par. 1. De burgemeester zendt onverwijld aan het hof van beroep, met alle middelen, een expeditie van de beslissingen van het college waartegen ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren