30.06.1993 BVE wijz. BVE 22.05.1991 houdende de vaststelling van bijzondere statutaire bepalingen voor het personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
57696
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren