27.08.1993 KB wijz. KB 23.07.1985 tot uitvoering van afd. 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van werknemers - van hfst. IV van de herstelwet 22.01.1985 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
58749
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren