Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

13.09.1993 KB nr. 6 wijz. KB nr. 1 van 28.02.1993 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

De inwerkingtreding van de artikelen 6, 8 en 9 van de wet 08.12.1992, die algemene beginselen op het stuk van de bescherming van de persoonsgegevens omschrijven en die afwijking voorzien, wordt tot de dag van de inwerkingtreding van het eerste koninklijk ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren