20.04.1989 Wet houdende goedkeuring van het Protocol wijz. Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten vanaf schepen en luchtvaartuigen, opgemaakt te Oslo, op 02.03.1983 en wijz. Wet 08.02.1978 houdende goedkeuring van het Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten vanaf schepen en luchtvaartuigen, en van de Bijlagen, opgemaakt te Oslo op 15.02.1972 en houdende sommige bepalingen in verband met het storten in zee en het verbranden op zee van afval en andere stoffen

ondertekenaar
MARTENS Wilfried - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
5935
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren